Raieõiguse ost
Raieõiguse müük

Raieõiguse ost

Kõige kiiremini saame vastata pakkumisele, mille kohta on olemas kehtiv metsateatis. Metsateatise palume saata e-mailile: Mart@kinnistu.ee või metsaost@kinnistu.ee

Kui metsateatis puudub, saame teha pakkumise  metsakorralduskava alusel. Raieõiguse ost eeldab  kehtestatud metsakorralduskava ja metsateatise olemasolu.
Soovi korral anname Teile tasuta metsandusalaseid konsultatsioone ja vajadusel abistame metsakorralduskava kehtestamise ja metsateatise koostamise juures.

Tegelikult piisab meile ka üksnes katastriüksuse tunnusest.
Katastriüksuse tunnus näeb välja järgmine xxxxx : xxx : xxxx.
Selle numbri leiate omandiõigust kinnitavatest dokumentidest või katastriplaanilt.

Tee kasvava metsa võõrandamise hinnapäring siit.

Helistage  +372 5017886 Mart Erik

Kasvava metsa raieõiguse müük

…on lihtsaim lahendus oma metsast tulu saamiseks, samal ajal ise raiutava metsamaa omanikuks jäädes. Ostja korraldab ise metsaraie ja realiseerib puidu.

Enne raiemüügi planeerimist on vajalik tellida metsamajandamiskava, mis kirjeldab ära, milline Sinu mets täpselt on ja milliseid raieid seal metsaseaduse kohaselt teha tohib. Metsamajandamiskavasid koostavad metsakorraldustööde tegevusluba omavad firmad.

Kui metsamajandamiskava on olemas, siis seal kirjeldatud uuendus- ja hooldusraiete tegemiseks on vaja Keskkonnaametilt luba saada. Selleks tuleb esitada metsateatis ja oodata, kuni Keskkonnaamet lubava märkega teatise tagastab. Metsateatise esitamise kord on kirjeldatud Metsaseaduse § 41.

Kui need kaks eeltingimust on täidetud, on omanikul õigus oma metsa raie müüki panna.

Raiefirmale müües selgub lõplik hind üldjuhul pärast raiet kui tegelik metsamaterjali väljatulek on ära mõõdetud. Kuna nii metsamajandamiskavas kirjeldatud metsa tagavara kui ka metsateatisega planeeritud raiete mahud on ligikaudsed, siis müüakse raieõiguse lepinguga esialgu ligikaudne raiemaht (tavapäraselt ettemaksuga) ja tegelik raiemaht selgub raietööde lõppsemisel (seejärel makstakse metsaomanikule ülejäänud summa). Oluline on siinjuures jälgida lepingus toodud raietööde tähtaega – lõpliku makse tegemine võib päris pika aja peale venida.

Raieõigust võib müüa ka lepingus eelnevalt kokkulepitud lõpphinna alusel, aga see eeldab metsaomanikult häid teadmisi oma metsa ja puiduturu hetkeseisu kohta.

Müüdud raieõiguse kohta tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada teatis.

Samuti ei tohi metsaomanik unustada, et uuendusraiete teostamise järel jääb metsa uuendamise kohustus maaomanikule. Metsa uuendamise tingimused on kirjeldatud Metsa majandamise eeskirjas.

Suurima võimaliku tulu saamiseks tuleks raieõigus panna oksjonile.

Raieõiguse ost oksjonil

Suurima võimaliku tulu saamiseks tuleks raieõigus panna oksjonile.

Kõrgeim metsa hind kujuneb oksjoni käigus. Oksjoniportaal aitab metsaomanikku raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimisel. Samas tuleb arvestada oksjoniportaalile makstava vahendustasuga.

Oksjoni korral võtab kogu vastutuse metsas kasvava materjali realiseerimise eest raieõiguse ostja. Erinevalt väljatuleku peale metsa müümisest, ei kaasne omanikule riski, et materjali tuli vähem välja, kui metsaettevõte arvutanud oli. Samuti saab metsaomanik raha kätte enne raietööde algust ning läbi enampakkumiskeskkonna asju ajades võib kindel olla, et raietööde teostaja lõpetab raied korrektselt ning hilisemalt ei tule lahkarvamusi lahendama hakata.

Kuna metsade majandamine on väga mitmetahuline ja eeldab erialaseid teadmisi, on oluline, et metsaomanik jõuaks usaldusväärse teenusepakkkujani. Üks nendest on Timber AS.

metsamaad, põllumaad, maatulundusmaad …

↑   Üles