Ohud raieõiguse müügil

Kõige suurem oht raieõiguse müüjale on rahast ilma jäämine. Kindlaim viis selle vältimiseks on müüa raieõigus ettemaksuga. Lepingus peaks olema täpselt ära määratud raiutava metsaeraldise piirid ja selle eest saadav ettemaks ning koguhind. Lihtsalt öelduna – raieõiguse ostja ei tohiks saada metsateatist kätte ega minna enne metsa, kui arvele on raha laekunud.

Kuna sageli metsa hindamise andmed ja raiutava puidu kogus ei kattu, siis raieõiguse ostja pakub teatud piirides ettemaksu, mida raieõiguse müüja peaks küsima vähemalt 50-70% kokkulepitud hinnast. Alla selle tekib küsimus firma maksuvõimes. Ülejäänud osa makstakse puidu sortimentide väljatuleku järgi pärast raie lõppemist. Nii võibki mõnikord saada natuke vähem raha ning teinekord isegi rohkem, kui algselt oli lepingus ette nähtud.

Riskid tekivad ebaausate firmadega. Esineb olukordi, kus esialgne ettemaks makstakse küll ära, aga hiljem makstakse vähem, kui oli kokku lepitud. Hakatakse tooma igasuguseid põhjendusi – mädanenud puit, vale metsakorralduskava* või piltlikult öelduna – „maa külmand, kärss kärnas“. Samuti võib tegemist olla põhimõtteliselt pettusega tegeleva firmaga, kes teile maksta ei kavatsegi. Kohtu kaudu raha taga ajamine on sellistel puhkudel aja ja raha raiskamine.

Raie lepingus tuleb kindlasti ära määrata puidu hind. Väga ohtlik on jätta hind lahtiseks ja kirjutada lepingusse näiteks „turuhind“. Raie aluseks on metsateatis, mis kinnitatakse Keskkonnaameti poolt ning kehtib üks aasta.

Kasvava metsa müük tulumaksustatakse. Sellega seoses võib tekkida metsa müüjal ahvatlus teha see müük niiöelda mustalt. Musta müügi korral annate igasuguse kontrolli oma metsade üle firmale, kes seda ostab. Ainuüksi juba see näitab teile, et tegemist on ebaausa firmaga. Sellega olete juba eos välistanud võimaluse, et seadus teid pettuse eest kaitseb.

Kuna tavaliselt pakuvad firmad omapoolset raieõiguse ostu-müügilepingut, siis olen näinud kõikvõimalikke üllitisi. Ärge kirjutage lepingule alla, kui teil tekib ükskõik millises osas kahtlusi. Kõige lihtsam viis on pöörduda metsakonsulendi poole või metsaühistusse ja küsida nõu.

Küsi alati konkureerivaid pakkumisi!

Konsulendid
Metsaühistud

_____________________________________

* metsakorralduse kava lubab +- 20% eksimist mahu osas, puu liikide osas on lubatud eksimine +- 15%